• cikguassaadah@gmail.com

Terma & Syarat Penggunaan

Segala isi kandungan bahan PDF yang dijual adalah hakmilik Cikgu Assaadah.


Bahan PDF ini hanya boleh digunakan untuk kegunaan peribadi, atau untuk kegunaan pengajaran dalam kelas yang diajar oleh ANDA SAHAJA


Anda DILARANG menyalin, mencetak untuk tujuan perdagangan atau pengedaran, meminjamkan, berkongsi, menyewakan atau menjual mana-mana sumber atau kandungan dalam PDF ini. 


Sekiranya anda ingin menggunakan modul-modul ini untuk rangkaian premis-premis pendidikan yang berkaitan dengan anda, sila berhubung dengan pihak Cikgu Assaadah terlebih dahulu.


Kerjasama, amanah dan kejujuran anda adalah amat dihargai dan semoga muamalat ini mendapat keberkatan Allah swt.